Vervolg van het Musikaels Tydverdryf (1752-1753)

Titelbeschrijving
Vervolg van het Musikaels Tydverdryf, bestaande in Drie Stukjes, Ode Italiaansche Trant in ’t Muzyk gebragt, voor de Basso Continuo en andere Instrumenten.

Periodiciteit
De datering van het Vervolg op het Muzikaels Tydverdryf is gebaseerd op krantenadvertenties. In de Leydse Courant van 27 december 1752 wordt geadverteerd voor nr. 1 (‘stukje’); voor de twee overige afleveringen op 18 en 23 april 1753.

Bibliografische beschrijving
In groot kwartoformaat.
In vergelijking met de titelpagina van het Maendelyks Musikaels Tydverdryf (1751-1752) is die van het Vervolg zeer sober uitgevoerd: de titel is slechts omlijst door een enkelvoudige lijn. Het titelvignet is een putto met opengeslagen (muziek)boek, getooid met een lint waarop de woorden ‘Musica dis curae est’ (lett. Muziek is een zorg/taak van de goden). Hiermee geeft de uitgever aan dat muziek de goden aangaat, dat muziek de goden behaagt.
In de bestudeerde exemplaren wordt de titelpagina gevolgd door een tweede titelpagina: die van het Maendelyks Musikaels Tydverdryf. Aan die titel zijn echter de woorden ‘Vervolg op ’t’ toegevoegd. Daarna volgen per aflevering 10 genummerde bladzijden; achterin het Vervolg is een register opgenomen.
In het titelblok van de drie afleveringen staan steeds de verkorte titel en het volgnummer, bijvoorbeeld bij nr. 1: ‘Vervolg van het Musicaels Tydverdryf, Eerste stukje’.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Amsterdam, By A. Olofsen, Muzyk- en Boekverkooper, in de Grave-straat’.
Prijs per aflevering (incl. register): ƒ 1; compleet ƒ 2:10 (Catalogus Olofsen 1755, afgedrukt bij Enschedé, p. 52).
De populariteit van het werk was groot, getuige ook de herdruk van Mahauts Maendelyks Musikaels Tydverdryf (1751-1752), waar Lustigs drie ‘stukjes’ een vervolg op zijn. Voor deze herdruk werd geadverteerd in de Leydse Courant van 5 juli 1765; of het Vervolg daarbij was inbegrepen, is niet duidelijk. Voor deze herdruk wordt ook geadverteerd op 24 juni 1767: daar kost Mahauts Musikaels Tydverdryf ƒ 1 per aflevering en het Vervolg van Lustig 16 stuivers per aflevering. Gebundeld in één deel moeten ze 2 ducaten opbrengen.
De drie vervolgafleveringen van Lustig maken deel uit van de twee facsimile-uitgaven van het Maendelyks musikaels tydverdryf: Amsterdam, A.J. Heuwekemeijer 1970; en Buren, Frits Knuf 1984.

Medewerkers
Op de titelpagina staat vermeld dat de muziek van het Vervolg op het Muzikaels Tydverdryf is gecomponeerd ‘door Jacob Wilhelm Lustig, Organist van Martini Kerk tot Groningen, Mitsgaders Schryver van de Klaare Onwederspreeklyke Gronden der Inleidinge tot de Muzyk- en Spraak-Kunde, Die by den Drukker deezes zyn te bekoomen’.
De uit Hamburg afkomstige Jacob Wilhelm LUSTIG (1706-1796) werd in 1728 benoemd tot organist van de Martinikerk te Groningen. Deze functie heeft hij tot zijn dood toe bekleed. Hij was niet alleen een talentvol musicus, ook heeft hij dankzij zijn talrijke geschriften over muziek en zijn vertalingen van Duitse muziektheoretici zijn stempel gedrukt op de muziekwetenschap en muziekfilologie in de Republiek.

Inhoud
Het Vervolg van Lustig bevat twintig geestelijke en tien wereldlijke korte aria’s in zoetvloeiende, galante stijl.

Relatie tot andere periodieken
De afleveringen zijn een vervolg op het Maendelyks Musikaels Tydverdryf van Antoine Mahaut en Kornelis Elzevier.

Exemplaren
STCN 183945891
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 604 C 1 (editie 1765?)
Full text

Literatuur
¶ T. Jongenelen, ‘De volmaakte Hollandse broodschrijver Jan Willem Claus van Laar’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 108
¶ J. du Saar, Het leven en de werken van Jacob Wilhelm Lustig: organist te Groningen (geboren 1706, overleden 1796) (Amsterdam 1948)
¶ J.W. Enschedé, ‘Arnoldus Olofsen, muziekuitgever te Amsterdam in 1755’, in: Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis, 8 (1905) 1, p. 45-56.

Rietje van Vliet