Verwonderlijke Babbelaars (1800)

Titelbeschrijving
De Verwonderlijke Babbelaars.

Periodiciteit
In de Rotterdamsche Courant van 1 mei 1800 wordt nr. 1 aangekondigd. Saakes meldt in zijn Naamlijst van mei 1800 eveneens dat nr. 1 van dit ‘Weekblad’ is verschenen (p. 136). In de bij dit jaar behorende index van Saakes wordt opgegeven dat nrs. 1-4 verschenen zijn, ‘compleet’.

Boekhistorische gegevens
Volgens Saakes’ Naamlijst (mei 1800) is het blaadje uitgegeven door de Rotterdamse drukker J.D. Demelinne. In de aangehaalde advertentie worden de volgende boekverkopers vermeld:

te Amsterdam by A.R. Saakes; Alkmaar Molkman; Haarlem Luyten; Leyden Trap; Delft Roelofswaart; Rotterdam van den Dries, Hake, Demelinne, Bal, Tuinzing en vander Reyden; Dordrecht Bonte; ’s Bosch Pallier en verder alom.

Prijs van nr. 1: 4 duiten (Saakes: ƒ 0:0:8).

Inhoud
Gezien het fonds van Demelinne zal de redactie van dit blad thuishoren in de hoek van revolutionaire democraten.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Erik Jacobs, Hartslag van een revolutie. Pers en politiek in de Bataafse Republiek (1795-1802) (diss. UvA 2020)

André Hanou
update 24-9-2023