Verzamelaar (1775)

Titelbeschrijving
De Verzamelaar.

Periodiciteit
De gegevens over dit woensdags weekblad, waaronder het verschijningsjaar en de frequentie, zijn gebaseerd op de advertentie in de Amsterdamse Courant van 12 september 1775. Er zijn geen aanwijzingen dat het blad ooit is verschenen.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door Anthony Mens Jansz., op de Heiligeweg te Amsterdam.

Inhoud
De uitgever prijst het periodiek als volgt aan:

een nieuw Weekschrift, vervattende de uitgezochte Verhandelingen der beste Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en andere Week- en Maandschriften, door een Genootschap van Letter-Oeffenaars.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet