Verzamelaar (1809)

Titelbeschrijving
De Verzamelaar

Periodiciteit
De eerste aflevering van dit weekblad wordt door Saakes in zijn Naamlijst van mei 1809 gemeld (p. 36). Er zijn niet meer dan zeven nummers verschenen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij J.S. van Esveldt-Holtrop’. Nr. 1 kostte volgens Saakes 4 stuivers.

Inhoud
Saakes zegt dat hier worden verzameld: ‘1. Buiten– 2. Binnenlandsche Zaken en 3. Mengelstoffen; inhoudende alles wat in de waereld voorvalt’. In juli 1809 is Saakes explicieter over inhoud en opzet van het blad:

De Verzamelaar: Een Tijdschrift, ten nutte van hen, die geene Couranten noch Nieuwspapieren leezen, en de plaats vervullende van de bekende Maandwerken: den Europischen Staats-Secretaris, den Nederlandschen Postrijder en den Hollandschen Mercurius. Iste Deels 1ste Stuk, of No. 1-7 van het Weekschrift van dien naam […]. met Kaartjens van Spanje, Portugal, Hongarijen en Duitschland. (p. 52)

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou