Verzamelaers (1742)

Titelbeschrijving
De Verzamelaers.

Periodiciteit
Uit de advertentie in de Leydse Courant van 3 oktober 1742 blijkt dat het een weekblad is dat iedere woensdag verschijnt. Slechts nr. 2, van woensdag 10 oktober 1742, is bewaard gebleven.

Bibliografische beschrijving
In kwarto. Nr. 2 is gepagineerd 5-8. Het titelblok geeft achtereenvolgens de nummeraanduiding, titel en datum.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ’t’Amsterdam, By Steeve van Esveldt’.
De Leydse Courant van 3 oktober 1742 noemt voorts als verkoopadressen:

van Braam te Dordrecht, Meerkamp Middelburg, Paayenaar Vlissingen, Staal Gouda, Rotterdam Losel, Smithof, en Maronier, delft Gravenhaan, Leyden Kallewier, Haarlem van Lee en Bosch, Hoorn Duin, Alkmaar J. Maagh, en te Utrecht by Vis.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt over de inhoud: ‘behelzende Vermaakelyke, Stigtelyke, Zedenkundige, Politike, Historise, Geographise, Emblematike, en Oudheidskundige Reflexien op de principaalste dagelyks publike Gebeurtenissen’.
De bewaard gebleven tekst suggereert dat dit blad de opzet heeft gehad van een nieuwsblad. Nr. 2 begint met nieuws uit Hongarije en Rome. De toon is ietwat satirisch.

Exemplaren
STCN 296058378

André Hanou