Verzameling van Pourtraitten der Voornaamste Geleerden (na 1786)

Titelbeschrijving
Verzameling van Pourtraitten der Voornaamste Geleerden en Kunstenaars van Europa, welke zich in het beöeffenen van Geleerdheid en Schoone Kunsten onderscheiden hebben. Eerste aflevering.

Periodiciteit
De titel van deze eerste aflevering wordt genoemd in een soort prospectus, maar van deze noch van eventuele volgende afleveringen is iets bekend. De STCN meent in 2010: ‘not before 1787’.
Hoewel de uitgever spreekt over ‘afleveringen’, kan men erover twisten of hier sprake is van een tijdschrift.

Boekhistorische gegevens
Impressum prospectus: ‘Te Amsterdam, By Willem Houtgraaff, Boek- en Kunstverkooper in de Hartestraat’. Voor prijzen, zie onder.

Inhoud
De tekst van het prospectus geeft na Eerste aflevering de volgende toelichting:

G.J. Zollikofer, Predikant te Leipsig. F.B. de Trenk. C.F. Gellert. H. Boerhaave. De Prys van elke aflevering is f. 1:10: –. Elk Pourtrait afzonderlyk f. –10:– in Kopere ronde Lyst met Glas 1:5: – Voor de Liefhebbers zyn eenige met Couleuren gedruk te bekomen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 622:23 (prospectus)
¶ Geen exemplaar bekend.

André Hanou