Verzameling van Stukken als Bijdragen tot het Galvanismus (1802-1805)

Titelbeschrijving
Verzameling van Stukken als Bijdragen tot het Galvanismus, zoo in opzicht tot deszelfs Genees- als Natuurkundige Werkingen. Door Wm. Van Rees […]. Eerste [Tweede] deel, met plaaten.

Periodiciteit
Deze verzameling is bedoeld als periodiek. In zijn voorwoord bij deel 1 schrijft de auteur namelijk, dat hij eerst een vertaling maakte van de verhandeling over de succesrijke (galvanistische) geneeswijze van de Berlijnse geneesheer F.L. Augustin,

waaröp ik vervolgends met hetzelfde oogmerk, ook andere daartoe betrekkelyke stukken, onder den titul van Bydragen tot het Galvanismus, zoo in opzicht tot deszelfs Genees- als Natuurkundige Werkingen heb laten volgen. Van deze Bydragen verschijnt thans het Derde stuk. (p. II).

Deze drie stukken, samengevoegd met de verhandeling van Augustin, verschijnen thans samen als eerste deel van de Bydragen; er zullen nog 2 delen volgen, ‘die de volledige geschiedenis van het Galvanismus en deszelfs Geneeskundige aanwending […] zullen bevatten’ (p. IV).
Feitelijk verscheen daarna alleen een tweede deel. In Saakes’ Naamlijst worden, afgezien van de los gepubliceerde maar later wel in de Bydragen opgenomen verhandeling van Augustin, de diverse ‘afleveringen’ van de Verzameling als verkrijgbaar genoemd: mei 1802 (p. 327) eerste stukje (16 stuivers); februari 1803 (p. 399) tweede stukje (ƒ 1:8:0); mei 1804 (p. 37) derde stukje; en september 1805 (p. 167) ‘IIde en laatste deel’ (ƒ 3) waarmee de twee delen nu compleet waren (ƒ 7).
Bij Saakes is op genoemde plaatsen veelal ook een opgave van de inhoud van de afleveringen te vinden.

Bibliografische beschrijving
Blad in octavo.
Een precieze bibliografische opgave stuit in dit geval op problemen, omdat de aparte bijdragen dikwijls een eigen paginering hebben; soms iets weggelaten lijkt; en de paginering soms midden in een ‘stuk’ opnieuw begint. Men zie het origineel.
Het eerste deel bevat volgens de inhoudsopgave in totaal vijftien stukken en begint met (volgens de eigen titelpagina van deze tekst, die ook een eigen paginering heeft) Fredrik Ludwig Augustin, Verhandeling over het galvanismus en dezelfs geneeskundige aanwending (Arnhem, J.H. Moeleman junior & Comp. 1801).

Boekhistorische gegevens
De titelpagina van deel 1 meldt: ‘Te Arnhem, by J.H. Moeleman Junior, 1803’. Het tweede deel kwam eveneens uit bij Moeleman.

Medewerkers
Willem VAN REES (jaren onbekend) was volgens de titelpagina ‘Medic. Doctor, Lid van het Corresponderend Genootschap der Artsneimengkunde en Geneeskundige Natuurkunde, te Cassel’. Van der Aa meldt dat Van Rees arts was te Utrecht; al zijn publicaties dateren uit de jaren tussen 1800 en 1810.

Inhoud
Alle verhandelingen onderzoeken de (eventuele) heilzame werking van elektrische schokken op het spierstelsel en dus op de gehele gezondheid.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 6832 D 37
¶ Full text deel 1 en deel 2

André Hanou