Verzameling van Vaderlandsche Bedenkingen (1782)

Titelbeschrijving
Verzameling van Vaderlandsche Bedenkingen.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 17 mei 1782 wordt geadverteerd voor het prospectus dat vanaf de volgende dag verkrijgbaar zal zijn. De adverteerder meldt dat het ‘Week-Blad’ alle maandag vervolgd zal worden. In de Diemer- of Watergraafs-Meersche Courant van 3 juni 1782 wordt nr. 2 aangekondigd.
De informatie van dit lemma gaat terug op beide advertenties.

Bibliografische beschrijving
‘Gedrukt op Mediaan Papier, ingerigt tot Octavo bekwaame Boekdeelen’.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door de boek- en papierwinkel van J.C. Kaarls in de Laurierstraat te Amsterdam. Het werk zal alom te verkrijgbaar zijn. De prijs per aflevering bedraagt 1½ stuiver.

Inhoud
De eerste advertentie geeft ook iets prijs van de inhoud: de Vaderlandsche Bedenkingen zijn ‘hier en daar doorvlogten met uitmuntende Staat- en Zedekundige- Aanmerkingen, Fabelen, Vertelzelen, Zamenspraaken &c.’. Dit wordt deels herhaald in de tweede advertentie, met als toevoeging: ‘Een is tusschen een Leeuw en een Slang, en in ‘t 2de No. den rechtgeaarden Hollander aan ’t Graf van een vrye Batavier’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet