Vliegende Hollandse Mercurius (1711)

Titelbeschrijving
[Vierde] Vliegende Hollandse woensdaagse [zaturdaagse] Mercurius, verhaalende op een korte, beknopte en redeneerende wyze, alle ’t voornaamste nieuws ’tgeen in Europa is voorgevallen.

Periodiciteit
De enige bewaard gebleven aflevering is nr. 4, van 9 september 1711. Het blad kwam twee maal per week uit, op woensdag en op zaterdag.

Bibliografische beschrijving
De aflevering telt vier doorgenummerde pagina’s in kwarto (p. 13-16).

Boekhistorische gegevens
‘Amst., by N. Lobedanius, agter ’t Stadhuys, op de hoek van de Stads Paarde-stal’.

Inhoud
Nieuwsblaadje, zo blijkt uit de titel.

Exemplaar
Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: AB E 3459 s.

Rietje van Vliet