Vreedzaeme Prinseman (1747)

Titelbeschrijving
De Vreedzaeme Prinseman.

Periodiciteit
Donderdags weekblad waarvan slechts de eerste (10 augustus 1747) t/m zesde aflevering bewaard zijn. Nr. 6 is een ‘extraordinair blad’.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering, in octavo, bevat acht bladzijden. Nr. 6 is gepagineerd: 41-48. Het titelblok bevat nummeraanduiding, titel en datum. Nr. 1 heeft daarnaast het opschrift: ‘Pax optima rerum’ (Vrede is het beste van alles).

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Te Rotterdam, by Gerrit van Rooyen en Izaak Hutte, Boekverkoopers. Alwaar, en in de voornaamste Steden, alle Donderdagen deze Bladen te bekomen zyn’.

Inhoud
In de eerste aflevering wordt eerst op ietwat orthodox-religieuze wijze het begrip vrede behandeld, waarna men zegt van dit ‘Staetkundig blaedje’ toch geen predicatie te willen maken. Dan gaat men over op het bespreken van het ‘Stadhouderlyk Praesidium’ als noodzakelijke voorwaarde voor binnenlandse vrede.
De zesde aflevering bespreekt het standpunt van het blad de Patriot (nr. 11 van 5 september 1747), dat zich goddank nu eens zonder ambigue termen te gebruiken, verklaard heeft vóór een prinselijk bewind, en niet voor een ‘Stadhouderloos Oligarchiek Ministerie’.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 298 M 40 (nrs. 1 en 6)
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: PFL. 1747-14 (nrs. 1-6; niet geraadpleegd).

André Hanou