Vreedzaeme Prinseman (1747)

Titelbeschrijving
De Vreedzaeme Prinseman.

Periodiciteit
Donderdags weekblad waarvan slechts nr. 1 t/m nr. 6 bewaard zijn (10 augustus t/m 7 september 1747). Dit laatste nummer is een ‘extraordinair blad’.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering, in octavo, bevat 8 bladzijden. Nr. 6 is gepagineerd: 41-48. Het titelblok bevat nummeraanduiding, titel en datum. Nr. 1 heeft daarnaast het opschrift: ‘Pax optima rerum’ (vert. Vrede is het beste van alles).

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Te Rotterdam, by Gerrit van Rooyen en Izaak Hutte, Boekverkoopers. Alwaar, en in de voornaamste Steden, alle Donderdagen deze Bladen te bekomen zyn’.

Inhoud
In nr. 1 wordt eerst op ietwat orthodox-religieuze wijze het begrip vrede behandeld, waarna men zegt van dit ‘Staetkundig blaedje’ toch geen predicatie te willen maken. Dan gaat men over op het bespreken van het ‘Stadhouderlyk Praesidium’ als noodzakelijke voorwaarde voor binnenlandse vrede.

Relatie tot andere periodieken
Nr. 6 bespreekt het standpunt van nr. 11 van de Patriot (5 september 1747), dat zich goddank nu eens zonder ambigue termen te gebruiken, verklaard heeft vóór een prinselijk bewind, en niet voor een ‘Stadhouderloos Oligarchiek Ministerie’.

Exemplaren
STCN 201991853
Full text (nrs. 1, 6)

André Hanou