Vriend der Deugd (1795)

Titelbeschrijving
Vriend der Deugd.

Periodiciteit
Het bestaan hebben van dit weekblad is bekend via de advertentie in de Rotterdamse Courant van 16 april 1795. Saakes maakt in zijn Naamlijst van juni 1795 melding van nr. 1 van dit blad (p. 152).

Biblografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gevevens
Middelburg, bij W.A. Keel. De prijs van nr. 1 bedraagt 1½ stuiver.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900 (’s-Gravenhage 1912), p. 107.

André Hanou