Vriendelyke Byeenkomst van Ferdinand en Leenaert (1772)

Titelbeschrijving
Vriendelyke Byeenkomst van Ferdinand en Leenaert.

Periodiciteit
Aan de voet van de eerste bladzijde van dit blad vindt men: ‘No. 1’. Bovendien meldt het: ‘[het] zal, zo ’er de Leezers smaak in vinden, ’s Weekelyks vervolgd worden; zullende in elke byzondere Byëenkomst over nieuwe Onderwerpen worden gehandeld’.
Vermoedelijk is het bij de eerste aflevering gebleven.

Bibliografische beschrijving
Het blad in octavo bevat acht pagina’s; zonder colofon of indicatie van drukker.

Inhoud
In deze eerste bijeenkomst is het onderwerp: de brand van de Amsterdamse schouwburg. Leenaert verdedigt het standpunt dat toneel niet nuttig is en onkuisheid bevordert. Ferdinand betoogt het tegenovergestelde: toneel laat de gebreken der mensen zien.
De gespreksgenoten kunnen niet verdacht worden van diepgaand intellectueel inzicht, of stilistisch vermogen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 06-5697:36.
Full text

André Hanou