Vrije Navolging der Latijnsche Hymnen (1809-1810)

Titelbeschrijving
Vrije Navolging der Roomsch Catholijke Latijnsche Hymnen, in Nederduitsche verzen gevolgd door H. Hillebrand, op muziek gesteld door C.F. Ruppe.

Periodiciteit
Van dit tijdschrift zijn tenminste 12 afleveringen verschenen. In Saakes’ Naamlijst van maart 1809 wordt nr. 1  gemeld: ‘Zullende geregeld op den eerste van iedere maand worden voortgeset en uitgegeven, tot het volledig getal van 36, volgens gedane toezegging in het Berigt’ (p. 118). Hier wordt tevens gezegd dat de uitgave is voorzien ‘met tweestemmig Muzijk’ en met twee muziekplaten in folio.
Saakes schrijft in december 1810 dat de nrs. 1-12 verschenen zijn (p. 190).

Bibliografische beschrijving
In octavo (muziekplaten in folio).

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, J.P. van Ginkel en J.D. Demelinne. Voor nr. 1 moest men 8 stuivers neertellen; voor de nrs. 1-12 ƒ 4:10.
Saakes meldt in augustus 1809, nr. 1, dat het werk ‘bij intekening’ verkrijgbaar was, echter bij Van Ginkel alléén (p. 62). Mogelijk heeft deze laatste moeite gehad met de uitgave en is er vertraging opgetreden totdat Demelinne als co-uitgever erbij betrokken is. Saakes had in maart 1809 nog geschreven dat de uitgave voor rekening was van de auteur.
Een tweede druk is uitgegeven in 1818, te Rotterdam bij J.J. Thompson.

Medewerkers
Van de schrijver/dichter HILLEBRAND is niets bekend. De componist Christian Friedrich RUPPE (1753-1826) was organist van de Lutherse kerk te Leiden. Vanaf 1806 was hij belast met het onderwijs in de theorie der muziek, aan de Universiteit van Leiden. Hij was ook kapelmeester van die universiteit.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou