Vrijmoedige Brief van een Uitgeweken Hollandsche Regent (1793)

Titelbeschrijving
Vrijmoedige Brief van een Uitgeweken Hollandsche Regent, aan zijn vriend in Holland, aangaande de Schelde. No. 1.

Periodiciteit
Deze eerste aflevering wordt gemeld in Saakes’ Naamlijst van februari 1793 (p. 283). Van vervolgen is niets bekend.

Bibliografische beschrijving
Dit nummer in octavo telt 16 bladzijden. Na de titelpagina begint de tekst onder een titelblok, dat slechts de woorden ‘Vrijmoedige brief aangaande de Schelde’ bevat.

Boekhistorische gegevens
Colofon op titelpagina:

Te bekomen: Te Alkmaar bij Hartemink, Amsterdam v.d. Burg, Holtrop, Keizer, v.d. Kroe, en Wijnands, Arnhem Troost, Bergenopzoom Riemsdijk & Bronkhorst, ’s Bosch Palier, Breda v. Bergen, Brielle Boers & Merkenburg, Campen Brok, Delft Roelofswaard, Deventer Brouwer, Dordrecht de Haas, en v. Eysden, Edam Rolff, Enkhuizen Kallenbach, Gouda Verblaauw, Groningen Hoving, Haage Klis, Haarlem Loosjes, Tetmans en Walre, Harderwijk v. Kasteel, Hoorn Vermande, Leeuwarden Cahais en v. Sligh, Middelburg Keel, Wed. W. Abrahams, Rotterdam v.d. Dries, Pols en D. Vis, Schiedam Poolman, Utrecht Paddenburg, Wild en Altheer, Vlaardingen Nykerk, Vlissingen Corbelyn, Zutphen v. Eldik, Zierikzee van Setten, a 3 st.

De NCC maakt melding van een tweede druk, van ca. 1795.

Medewerkers
Van Doorninck (1883) schrijft, zonder duidelijke gronden, dat ‘denkelijk François BERNARD’ de auteur is (p. 528).

Inhoud
In de vorm van een ongedateerde brief behandelt de schrijver de kwestie of opening van de Schelde nadeel zal toebrengen aan koophandel van de Republiek. Daartoe onderzoekt hij eerst wat historisch gezien ooit oorzaak was van de bloei van Antwerpen. De wolbehandeling, het aanvoeren van producten uit de Oost is echter in vaste handen van Engeland en de Republiek. Het valt hoogstens te verwachten dat de handel te Oostende zich naar Antwerpen zal verplaatsen. Opening van de Schelde zal dus geen echt nadeel brengen; bovendien, Brabanders zijn van nature niet naarstig.
De verhandeling maakt qua argumentatie een wat gezochte indruk. Had de uitgeweken regent geld nodig en probeerde hij met zijn pen een nieuw inkomen te creëren?

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 225 C 203.
Full text

Literatuur
¶ J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, deel 1 (Leiden 1883).

André Hanou