Vrolyke Postillion (1746)

Titelbeschrijving
De Vrolyke Postillion.

Periodiciteit
Volgens een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 17 september 1747 zou nr. 1 van het blad de eerste maandag in oktober verkrijgbaar zijn. Het lijkt erop dat er hoogstens één aflevering het licht heeft gezien.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst in opdracht van J. Wigmans te Harderwijk.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet