Vrouwelyke Studeerkamer (1792)

Periodiciteit
Een tijdschrift onder deze titel heeft nooit bestaan. Als die in de secundaire literatuur al voorkomt, voor, dan is dat waarschijnlijk het gevolg van de aanwezigheid van deze titel in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (aldaar met de toevoeging ‘ca. 1782’).
Raadpleging van de tekst, die geen eigen titelpagina heeft, geeft inderdaad reden te vermoeden dat dit een eerste nummer van een periodiek is.
Vermoedelijk is de catalogustitel Vrouwelyke Studeerkamer ontleend aan de passage op p. 1, waar gezegd wordt dat ‘wy onze Vrouwelyke Studeerkamer zonder Inleiding gaan ontsluiten’.
Evenwel is de tekst geheel gelijk aan die van het eerste nummer van het blad Nationaal Post-Comptoir der Bereisde V, van geheel Europa, uit 1792, dat wél een eigen titelpagina heeft.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 61-4727.

André Hanou