Vryborstige Engelsman (1701)

Titelbeschrijving
De Vryborstige Engelsman, Redeneerende over den tegenwoordigen toestand der Staat-Zaaken. 

Periodiciteit
Vermoedelijk is het een weekblad. Hiervan hebben niet meer dan 28 nrs. bestaan, gezien de opmerking van de uitgevers op de laatste bladzijde van nr. 28:

Word bekent gemaakt, dat over agt dagen zal uitgegeeven worden de Tytel van alle de Vryborstige Engelsmannen, met een staatkundige Voorreden, zynde dienstig voor alle, die de Vryborstige Engelsmannen tot een Boek by een willen versaamelen.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering bevat 4 pagina’s in kwarto. Elke aflevering herhaalt de titel (zonder vignet).

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘t’Amsterdam, By Pieter Sceperus […] en Sebastiaan Petzold […] 1701’. Deze uitgevers worden in het colofon van elke aflevering opnieuw genoemd.

Medewerkers
Blijkens de titelpagina ligt er aan dit tijdschrift een Engels origineel aan ten grondslag. Welk werk dat is, en van wie, is niet bekend.

Inhoud
Het tijdschrift is een soort mercuur, met nieuws over het verloop van de oorlog tussen Frankrijk en de geallieerden; de sympathie ligt bij de laatsten (niet verwonderlijk gezien de Engelse herkomst van de tekst. Het is nog niet bekend welke Engelse schrijver, en wel tijdschrift, debet is aan dat origineel).
Na het nieuws volgen als vaste onderdelen: een rubriek ‘Boek-nieuws’ met vrijwel uitsluitend werken te koop bij Sceperus en Petzold; en de colofon waarin opnieuw wordt opgegeven dat die boeken, alsmede de voorgaande Engelsmannen verkrijgbaar bij genoemden. Dit assortiment blijkt kwaliteit te hebben.
Zo worden genoemd: Gracian, prenten van Romeyn de Hooghe, John Toland, het werk van het Amsterdamse genootschap In Magnis Voluisse Sat Est, De vrye staat van Geenland, en, in nr. 23, als aanbevolen, ‘de complete Haagze Mercurius door den vermaarden Heer Doudyns’. Bij dit alles past dus de Vryborstige Engelsman, als goede informatie voor de politiek volwassen lezer.

Exemplaren
STCN 184601908
Full text

Literatuur
¶ Rietje van Vliet, ‘”Wer Socinianische Bücher sucht, findet sie bey ihm am ehesten”. De beschermheren van Sebastiaan Petzold’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 25 (2018), p. 65-81.

 André Hanou
update 11-07-2019