Vrye Burger (1795)

Titelbeschrijving
De Vrye Burger.
¶ Titelvariant: De Vrije Burger.

Periodiciteit
Saakes noemt nr. 1 van dit weekblad in zijn Naamlijst van maart 1795 (p. 123). Vermoedelijk is het blad in januari van start gegaan, want op 7 maart 1795 adverteert de uitgever in de Rotterdamse Courant voor de nrs. 1-5In december van dat jaar wordt in Saakes’ Naamlijst bij de nrs. 1-5 vermeld (p. 208): ‘compl.’.
Toch was blad in maart 1795 nog niet ten einde, getuige een latere advertentie in de Rotterdamse Courant, op 23 april 1795. Daarin adverteert een andere uitgever voor de Vrye Burger, in dit geval voor nr. 9, maar wel met de vermelding dat er vooral van nr. 6 nog een aardige voorraad is. Nadien wordt er niets meer over het blaadje vernomen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
De genoemde advertenties zijn geplaatst door Nicolaas Brakel, boekverkoper te Rotterdam (nrs. 1-5) en door zijn plaatsgenoot Vander Reyden Lz. (nrs. 6-9). Blijkbaar is in maart 1795 wel het kopijrecht maar niet de voorraad oude nrs. overgedragen.
Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
Een reactie op het weekblad luidt: De natuurlyke en maatschappelyke rechten van den mensch verdedigd, door eenen Bataafschen wysgeer, tegen de onbillyke grondstellingen verspreid in het weekblad […] De Vrye Burger (Rotterdam 1795). In een advertentie hiervoor, in de Rotterdamse Courant van 7 maart 1795, meldt de uitgever van het pamflet dat het – dus niet de Vrye Burger – ‘zeer geschikt [is] ter bewaring en bevordering van Rust en Eénsgezindheit, zoo noodig in onze dagen tot instandhouding en bevestiging van onze tegenwoordige Constitutie’.
Nr. 9 gaat over de ‘Gemeenebestgezinde Burger-Societeit’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), NIBG (Perscollectie) PM 2442 (nr. 4).

Rietje van Vliet