Vrye Bybelvriend (1796)

Titelbeschrijving
De Vrye Bybelvriend.

Periodiciteit
Voor de eerste aflevering van dit blad werd geadverteerd in de Groninger Courant van 11 oktober 1796. ‘Een Weekblad ’t welk om de 14 dagen met één No. zal vervolgd worden’, schrijft Saakes in zijn Naamlijst van oktober 1796 (p. 287). In december 1796 zijn volgens Saakes 5 afleveringen verschenen, ‘compleet’ (p. 309).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij J.F. Nieman. Groningse boekhandelaren waar het blad eveneens te koop is: Oomkens, Doekema en Zuidema.
Saakes noemt als prijs voor nr. 1 ƒ 0:1:8 en voor de nrs. 1-5 ƒ 0:7:8.

Inhoud
Genoemde krantenadvertentie meldt over de inhoud:

Een Weekblad, waar in het leven en charakter van alle in den Bybel voorkomende Personen op zodanig eene onpartydige manier beschreven wordt, dat hetzelve voor Christenen van allerley denkwyze van nut kan zyn; en waarin met den voornaamsten in den Bybel voorkomenden Persoon, Jesus Christus naamlyk, een begin wordt gemaakt.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou