Vrye Metselaar (1754)

Titelbeschrijving
De Vrye Metselaar. Uit het Hoogduits vertaalt.

Periodiciteit
Deze Nederlandse vertaling is in tegenstelling tot het Duitse origineel niet als periodiek uitgekomen, zo blijkt uit de custodes aan het einde van ieder vertoog en uit het feit dat lang niet alle vertogen op een recto pagina beginnen. Omdat Buijnsters (1991) de titel noemt als een van de Nederlandse spectatoriale tijdschriften, wijdt de ENT er een lemma aan.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.
De band bevat VIII (Opdragt) + 11-480 doorgenummerde pagina’s (52 vertogen), gevolgd door het nawerk met III (inhoudsbeschrijving) + IX (‘Bladwyzer’) + I (‘Drukfeilen’) + II (fondslijstje) ongenummerde pagina’s. Gravure op titelpagina.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Dordregt, By Abraham Blussé’.
Het is blijkens het colofon op de versozijde gedrukt bij Van Damme uit Leiden.
Prijs: ƒ 1:8, aldus de Alphabetische naamlyst van boeken (Dordrecht, Blussé en Zoon 1779, p. 133).

Medewerkers
De auteur van het Duitse origineel is Johann Joachim SCHWABE (1714-1784), op wiens naam het tijdschrift Der Freymäurer, ein moralische Schrift (1738-1739) staat.

Inhoud
Zie de inhoudsbeschrijving achterin de Vrye Metselaar.
Schwabe richtte zich op een breed publiek, maar wel op een publiek dat positief stond tegenover vrijmetselaren.

Exemplaren
STCN 145445283
Full text

Literatuur
¶ H. Boos, Geschichte der Freimaurerei. Ein Beitrag zur Kultur- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts (Hamburg 2013), p. 216-217
¶ P.J. Buijnsters, Spectatoriale geschriften (Houten 1991), p. 110.

Rietje van Vliet