Vryheids Boom (1795)

Titelbeschrijving
De Vryheids Boom.

Periodiciteit
In de Leeuwarder Courant van 28 februari 1795 wordt geadverteerd voor nr. 3 van dit weekblad. Of er meer afleveringen zijn verschenen, is onbekend.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie: boekdrukker Van der Haak te Leeuwarden. Prijs: 1 stuiver per aflevering.

Inhoud
Nr. 3 heeft als inhoud: ‘de Revolutie in Leeuwarden en verdere gebeurtenissen’.

Exemplaren
Geen exemplaren teruggevonden.

Rietje van Vliet