Vrymoedige Gedagten (1795)

Titelbeschrijving
Vrymoedige Gedagten over eene Aanhoudende Remotie der Oranje Amptenaaren, en hoe zich te gedraagen omtrent de Geestelykheid. Door een Jonge Burger. (Eerste [Tweede] stukje.)

Periodiciteit
Op p. 16 vinden we de melding dat dit het einde is van het tweede en laatste nummer (‘stukje’). Het jaar van verschijnen moet 1795 zijn, gezien de behandelde kwesties.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering telt 8 bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-16 (inclusief de titelpagina’s). Het titelblok (op p. 3 en 11) geeft alleen de titel.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Amsterdam, By Jacobus Wendel, Boek-Drukker, in de Angelierstraat, by de tweede Dwarsstraat’.

Inhoud
Het verwijderen van orangisten uit hun posten riep in 1795 vragen op. Was zoiets bijvoorbeeld niet in strijd met de door de revolutie gevraagde broederschap? Een dergelijk standpunt werd ingenomen door Ignotus, in diens In hoe verre is eene remotie van Oranje ambtenaaren nuttig en noodzakelijk? (1795). Waarschijnlijk zijn de Vrymoedige Gedachten een antwoord daarop. De schrijver vindt genoemde remotie niet strijdig met het broederschapideaal. Doorgaan! luidt de boodschap, anders lacht men ons uit in de clubs…

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 283-5
¶ Full text nr. 1 en 2

André Hanou