Waakzaam Oog (1798)

Titelbeschrijving
Het Waakzaam Oog, of samenspraak tusschen onderscheiden persoonen van verschillende gevoelens.

Periodiciteit
Weekblad volgens Saakes’ Naamlijst van juli 1798, waar de titel en het verschijnen van de eerste aflevering gemeld worden (p. 461). In december 1798 blijken 21 afleveringen, ‘compleet’, verschenen te zijn.

Boekhistorische gegevens
Te Rotterdam, bij J.D. Demelinne. Nr. 1 was volgens Saakes verkrijgbaar à 1 stuiver; de nrs. 1-21 à ƒ 1:1:0.

Inhoud
Gezien het fonds van Demelinne moet dit blad geplaatst worden in de radicaal-revolutionaire hoek.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou