Waaltje met zijn Rarekiek (1781)

Titelbeschrijving
Het Waaltje met zijn Rarekiek, vertoonenende de zotte bedryven der Hengelse, en het wyze beleid der Ollandre.

Periodiciteit
Er zijn in ieder geval 6 nrs. verschenen (1781). Voor nr. 1 van dit maandags weekblad werd geadverteerd in de Noordhollandsche Courant van 26 februari 1781.

Bibliografische beschrijving
De catalogus Bestebreurtje maakt melding van 6 nrs. in 42 pagina’s: de afleveringen waren dus 8 pagina’s groot.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie was het blad voor 2 stuivers verkrijgbaar

te Alkmaar by Maagh, Amsterdam van Laar Mahuet en Schalekamp, Arnhem Nyhof, Groningen Huyzing, ’s Hage Wynands, Leyden Does, Leeuwarden Tresling, Middelburg Bohemer, Rotterdam D. Vis, Utrecht Stubbe, en verders alom.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
Catalogus Antiquariaat Bestebreurtje, november 1981, no. 786.

André Hanou