Waare Bataaf (1802)

Titelbeschrijving
De Waare Bataaf.

Periodiciteit
Dinsdags weekblad uit de periode 9 maart t/m 13 april 1802 (6 nrs.). Meer zal er niet verschenen zijn, aangezien de Naamlijst van Saakes in december 1802 dit aantal als een geheel vermeldt (p. 382).

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering, in octavo, telt 8 bladzijden. Het geheel (voorzover bekend) is doorgepagineerd 1-48. Het titelblok heeft telkens titel, nummer- en datumaanduiding. Soms volgt een motto of citaat.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘In den Haag, Bij B.A. Fallee, En word mede uitgegeven te Amsterdam bij Wijnants en van der Kroe en Comp., te Rotterdam bij D. Vis, en Hofhout en Zoon, Middelburg de Wed. Abrahams, Utrecht Weduwe Ter Veen en Zoon en verder alöm’. Verheijen (2017) noemt Fallée een politie-informant, die C.A. van Raij, alias de Boekenbeul, tips gaf over uitgevers die de censuurwetten zouden hebben overtreden.
Saakes noemt de verkoopprijs van 9 stuivers voor het geheel.

Medewerkers
Vermoedelijk is de schrijver: de radicale republikein, gewezen predikant, Bernardus BOSCH (1746-1803).

Inhoud
Volgens een uiteenzetting over het doel van het blad, in nr. 1, wil de schrijver werken aan de verbetering van zijn vaderland, door de tweespalt te bestrijden, door de verlichting en handel te bevorderen en door de ‘zuivere Republicainsche beginzelen’ uit te leggen.
In het daarna volgende toont hij zich echter nogal radicaal patriots, ook al poogt hij een tijd lang zijn onzijdige patriarchaal-spectatoriale toon vol te houden.
Daarbij heeft hij zo zijn specifieke interesses. Zo is hij vol lof voor Bonaparte, die de verworvenheden van de revolutie in goede banen heeft geleid en waarschuwt hij voortdurend energiek voor het gevaar dat de vrijheid van drukpers bedreigt. Dat leidt in nr. 3 tot grote boosheid over het verbod van de (bij dezelfde uitgever gedrukte) Heer Politieke Blixem (1802), door Bernardus Bosch; terwijl deze Bosch toch zoveel goeds verricht heeft…
Dat geeft alle aanleiding in de schrijver van de Bataaf Bosch zelf te vermoeden.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 559 E 72
Full text

Literatuur
¶ ¶ Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming (1801-1813) (Nijmegen 2017), p. 237-238.

André Hanou
update 18-6-2013