Waare Patriotische Haagsche Nieuws Verteller (1782)

Titelbeschrijving
De Waare Patriotische Haagsche Nieuws Verteller.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 21 januari 1782 wordt geadverteerd voor de eerste aflevering van dit maandags weekblad. Of er meer afleveringen zijn verschenen, is niet bekend. Dit lemma is gebaseerd op genoemde advertentie.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door ‘J.N. Esgers, Boekverkooper op de groote Zaal van het Hof in ’s Hage’. De prijs per aflevering is 1½ stuiver.

Medewerkers
Geschreven door een ‘Vaderlandlievend Genootschap, voerende tot Zinspreuk: Nous avons pour bût, le salut de la Patrie’. Tijdgenoten wezen ESGERS aan als feitelijke auteur. Zo wordt in de vijfde vertoning van de Lanterne Magique (1783), gesproken tegen de patriot Esgers: ‘Se ebbe om jou kelakt en kespot met de Patriotiske Nieuwsvertellere’ (p. 68).

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ S. Cerutti, ‘Johannes Nicolaas Esgers (1752-?). Handel in idealen in de patriottentijd’, in: A. de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 (Zutphen 2002), p. 175-181.

Rietje van Vliet