Waare Patriottische Haagsche Nieuwsverteller (1782)

Titelbeschrijving
De Waare Patriottische Haagsche Nieuwsverteller.

Periodiciteit
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 26 januari 1782 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit maandags weekblad. Er zijn minimaal 11 nrs. bekend, zo blijkt uit de verwijzing naar de laatste aflevering in de Ouderwetse Nederlandsche Patriot (nr. 31, p. 112). Voor deze aflevering wordt bovendien geadverteerd in de Diemer- of Watergraafs-meersche Courant van 1 april 1782.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door ‘J.N. Esgers, Boekverkooper op de groote Zaal van het Hof in ’s Hage’.
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Medewerkers
Geschreven door een ‘Vaderlandlievend Genootschap, voerende tot Zinspreuk: Nous avons pour bût, le salut de la Patrie’.
Tijdgenoten wezen ESGERS aan als feitelijke auteur. Zo wordt in de vijfde vertoning van de Lanterne Magique (1783), gesproken tegen de patriot Esgers: ‘Se ebbe om jou kelakt en kespot met de Patriotiske Nieuwsvertellere’ (p. 68).

Inhoud
Patriots blaadje.
Rijklof Michaël van Goens spreekt in zijn Ouderwetse Nederlandsche Patriot nr. 31 (1782) van een ‘byna onleesbaar blad’ dat de Nieuwsverteller in zijn ogen was (p. 112).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ S. Cerutti, ‘Johannes Nicolaas Esgers (1752-?). Handel in idealen in de patriottentijd’, in: A. de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 (Zutphen 2002), p. 175-181.

Rietje van Vliet