Waereld-Beschouwer (1794)

Titelbeschrijving
De Waereld-Beschouwer.

Periodiciteit
Van dit blad is slechts bekend, dat het bij Saakes in diens Naamlijst van februari 1794 voorkomt als een weekblad waarvan 7 nrs. zijn verschenen; met de toevoeging ‘NB. is te Amsteldam verboden’ (p. 16).

Boekhistorische gegevens
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Relatie met andere periodieken
Het is niet waarschijnlijk dat de Waereld-Beschouwer identiek is aan de 66 afleveringen tellende Wereld-Beschouwer (1794-1795) die door Buma & Comp is uitgegeven.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Wereld-Beschouwer’, in: De Navorscher 29 (1879), p. 26-28 (de auteur heeft zelf geen afleveringen gezien en haalt enige Wereldbeschouwers door elkaar).

André Hanou