Waeren Vaderlander (1790)

Titelbeschrijving
Den Waeren Vaderlander. Weekelyks blad.

Periodiciteit
Er zijn 14 afleveringen verschenen, van 26 augustus 1790 tot en met 25 november 1790. Het kwam één keer per week uit, op donderdag.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 16 doorgenummerde pagina’s in octavo. Ze zijn als een apart deel gebundeld, waarin de tekst van 226 pagina’s voorafgegaan wordt door 2 ongenummerde pagina’s (titelpagina). Het titelblok van iedere aflevering, dat vrijwel de gehele voorpagina beslaat, bevat behalve de titel, ook verschijningsdag, -datum, en volgnummer

Boekhistorische gegevens
‘Tot Brussel, uyt de Vaderlandsche Drukkery, ende word uytgedeelt by A. Collaer by de Stads-waege’.

Medewerker
De auteur was de kapucijner monnik Judocus (Josse) HUYGHE (Anderlecht 1743-Duisburg 1802).

Inhoud
Na de Brabantse Omwenteling (1789-1790) ontstond een nieuwe politieke tegenstelling: aan de ene kant stonden de aanhangers van Jan Frans Vonck, aan de andere kant de conservatieve aanhangers van Hendrik van der Noot. Deze laatste  statisten streefden naar herstel van de oude privileges van adel en kerk. In de Waeren vaderlander wordt een ant-vonckistisch standpunt ingenomen.
Het blad heeft een spectatoriaal karakter door de opgenomen ingezonden brieven. Ook staan er nieuwsberichten in en politiek-filosofosche vertogen, bijvoorbeeld over de vraag wanneer en hoe een volk met wapens het recht in eigen hand mag nemen, bijvoorbeeld tegen een aangesteld staatshoofd.

Exemplaren
¶ Brussel, Koninklijke Bibliotheek: III 19.980 A 1 en FS XLVIII 1870 A
¶ University of Chicago Library: AP14.W12 (incl. prospectus; niet ingezien).
¶ Full text nr. 5

Rietje van Vliet