Weeckelijksche Bode voor Nieuwsgierigen (1811)

Zie Wekelijksche Bode voor Nieuwsgierigen (1811).