Weekblad tot Onderrichting voor de Eenvoudigen (1800)

Titelbeschrijving
Weekblad tot Onderrichting voor de Eenvoudigen.

Periodiciteit
In de Leeuwarder Courant van 18 januari 1800 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit Friese zaterdagse weekblad. Op 8 februari 1800 wordt nr. 3 aangekondigd. Of er meer afleveringen hebben bestaan, is niet bekend.
Alle informatie in dit lemma gaat terug op deze advertenties.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
De advertenties zijn geplaatst door drukker-uitgever S. van der Werff, ‘Boekdrukker en Verkooper op de Nieuwebuuren te Leeuwarden’.
Op 25 januari 1800 worden de volgende verkoopadressen genoemd: ‘Harlingen v.d. Plaats, Franeker Romar, Sneek Bransma en Dockum de Wed. Brouwer’.
Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
De uitgever meldt over dit weekblad: 

Een Blad zo nodig in deze dagen, daar men rondom werkt met vrucht tot de bekeering der Heidenen buiten ons, om langs dien weg de Onkunde onder ons ook tot Verlichting dienstbaar te zyn, en is ook zeer nuttig voor Kinderen, om hun vroeg de noodigste Waarheeden te doen kennen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet