Weekblad voor Eenvoudigen (1795)

Titelbeschrijving
Weekblad voor Eenvoudigen.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Goudasche Courant van 24 april 1795. Deze eerste aflevering wordt eveneens gemeld in Saakes’ Naamlijst van juni 1795 (p. 151). In december 1795 (p. 208) blijken de nrs. 1-15 ‘compleet’ te koop.

Boekhistorische gegevens
‘Te Gouda, bij A. v. d. Ben en L. van Kluijve en Comp.’ Voor nr. 1 moest men volgens Saakes ƒ 0:0:12 neertellen (6 duiten); de nrs. 1-15 kostten 11 stuivers.

Medewerkers
In de Goudasche Courant van 24 april 1795 plaatsen de uitgevers namens de auteur de volgende oproep:

Ieder kundig Vaderlander, die in dit heilzaam oogmerk [zie onder], den Schryver wil te hulp komen, en zyne arbeid tot nut van den Gemeenen Man, ondersteunen, zal hem ten hoogsten verplichten.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt dat het oogmerk is ‘minkundige te verlichten, en dezelve de RECHTEN VAN DEN MENSCH te leeren kennen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou