Weekblad voor Vrouwen (1795)

Titelbeschrijving
Weekblad voor Vrouwen.

Periodiciteit
De eerste aflevering van dit blad wordt opgegeven door Saakes in zijn Naamlijst van  juni 1795 (p. 152). Volgens dezelfde, december 1795, zijn op dat moment de nrs. 1-6 verschenen (p. 208).

Boekhistorische gegevens
Het is volgens Saakes uitgegeven te Rotterdam, bij weduwe J.P. van Heel. Nr. 1 kostte ƒ 0:1:8; de nrs. 1-9 kostten 9 stuivers.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ L. Jensen. ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw (Hilversum 2001), p. 40, 41, 52, 91, 246.

André Hanou