Weekelijksche Kerkbode (1803)

Titelbeschrijving
Weeklijksche Kerkbode.

Periodiciteit
De eerste aflevering van dit weekblad wordt aangekondigd door Saakes, in zijn Naamlijst van maart 1803 (p. 401). In december blijken bij Saakes echter slechts drie afleveringen ‘compleet’ te zijn (p. 478).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Cornelis Timmer. Prijs voor nr. 1 was 1 stuiver; de nrs. 1-3 waren voor 3 stuivers verkrijgbaar.

Inhoud
De eerste melding bij Saakes geeft de opzet van het blad weer: ‘Inhoudend de Texten, welke, zoo op Werk- Zon- als Feestdagen, bij de Hervormde Gemeente te Amsteldam zijn verhandeld; zullende hetzelve ook inhouden het aanmerklijkst Kerknieuws, bij deze Gemeente voorvallende.’

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou