Weekelyks Staat- en Kerk-Nieuws (1734)

Titelbeschrijving
Week[e]lyks Staat- en Kerk-Nieuws.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad, dat blijkens een advertentie in de Leydse Courant van 1 januari 1734 vanaf 2 januari op de markt kwam. Op 10 mei 1734 wordt in dezelfde krant aangekondigd dat het blad voortaan op maandag zou uitkomen. Eind september hield het tijdelijk op te bestaan, aldus de Leydse Courant van 22 oktober 1734, maar op 1 januari 1735 was er in een herstart voorzien. De titel komt echter niet voor op de fondslijsten van de nieuwe uitgever.

Boekhistorische gegevens
In de advertentie van 1 januari 1734 wordt slechts melding gemaakt van Rotterdam als plaats van uitgave, terwijl op 10 mei 1734 in de reeks verkoopadressen de Rotterdamse boekverkoper Lozel als eerste wordt genoemd. Deze Philippus Losel heeft veel godsdienstige uitgaven in zijn fonds.
Om onduidelijke redenen staakte hij eind september de uitgave van het ‘Nieuwspapier’, zo blijkt uit de Leydse Courant van 22 oktober 1734. Daarin adverteert Nicolaas Goetzee uit Gorinchem dat hij voornemens is het blad in het volgende jaar te continueren, ‘met eenige noodige Veranderingen voorzien’. Ook in het fonds van Goetzee zijn orthodox-calvinistische uitgaven dominant aanwezig.
Het blad had een groot verspreidingsgebied. De eerste advertentie meldt dat het was te bekomen

te Dordrecht by Outmans, Haarlem Van Lee, Delft Vander Kloot, Amsterdam G. Bouwman, Leyden Vander Deister, Gouda Wed. vander Kloet, ’s Hage Van Thol, Hoorn Duin, Alkmaar Van Beyeren, Midd. Meerkamp, Vlissinge Payenaar, Utrecht J. Paddeburg, Leeuwaarden Tyssen, Franeker Blok, Groningen Brandsma, Deventer Van Wyk, ’s Bosch Pallier, en in andere Steeden by de Boekverkopers.

In de tweede advertentie zijn hierin nauwelijks wijzigingen aangebracht. Toegevoegd zijn ‘Enkh. Kuyper, Arnhem de Gast, Nimw. Bongaarts’.

Inhoud
De tekst van de advertentie op 10 mei 1734 geeft een beeld van de inhoud:

Boven het Bericht van alle de Veranderingen, die door het beroepen, bevestigen, verplaatsen en afsterven van de Predikanten der publike Kerk voorvallen, word hier in tegenwoordig verhandeld een volkome Historie der Engelse Parlementen, van hunnen oorsprong tot den tegenwoordigen tyd, nevens een onderzoek hoedanig derzelver Constitutie eertyds is geweest.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Literatuur
¶ B. Stamkot, Het Gorcumse boek. Vijf eeuwen drukken, uitgeven, verzamelen, lezen en leren te Gorinchem (Gorinchem 2004).

Rietje van Vliet