Weekelyksche Praet-Vaer (1771)

Zie De Praet-Vaer, en Zeden-Meester (1771-1772).