Weekelykse Blaasende Faam (1727)

Titelbeschrijving
De Weekelykse Blaasende Faam, Verhaalende het voornaamste Nieuws van Europa.

Periodiciteit
Weekblad waarvan slechts de eerste 6 nummers bekend zijn, lopend 7 april 1727 t/m 12 mei 1727.

Bibliografische beschrijving
De in kwarto gedrukte afleveringen tellen elk 4 ongenummerde bladzijden. Elk titelblok geeft volgnummer, vignetje van een blazende postiljon, titel en datum (behalve in het geval van nr. 1; daar komt de datum iets later in de tekst voor).

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Tot Haarlem Gedrukt by Mozes van Hulkenroy, in Laurens Koster’. Vanaf nr. 3 wordt toegevoegd: ‘En mede te bekomen t’Amsterdam by Hendrik Bosch over ’t meysjes Wees-huys’.

Inhoud
Na het titelblok komen, onder kopjes als ‘Mavors in de wolken’ en ‘Pallas gewapend’, op rijm gezette nieuwsverslagen voor. Dat nieuws heeft betrekking op voorvallen in 1727, vooral de oorlog; zoals op het beleg van Gibraltar door de Spaanse koning.
Stijl en vorm van deze rijmsels zijn geïnspireerd op klassieke epische verslagen van krijgsverrichtingen, als de Ilias en de Aeneis. De auteur heeft daarvan vooral begrepen dat men erg orgelig en retorisch moet doen, en veel klassieke namen gebruiken.

Exemplaren
STCN 162034989
¶ Full text nrs. 1-6

Literatuur
¶ C. Ekama, Catalogus van boeken, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Haarlem, van de omstreken, van eenige voorname inwoners en van het Huis van Brederode (Haarlem 1874-1875), deel 1, p. 91.

André Hanou