Weekelykse Geschiedkundige Verhaelen uyt de Vereenigde Provincien (1747)

Titelbeschrijving
Weekelykse Geschiedkundige Verhaelen uyt de Vereenigde Provincien.

Periodiciteit
De datering van dit weekblad is gebaseerd op de advertentie die de uitgever hiervoor plaatste in de ’s Gravenhaegse Courant van 11 september 1747. Of het ooit is verschenen, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie is geplaatst door Frans Houttuyn, boekverkoper te Amsterdam.

Relatie tot andere periodieken
Kort na het verschijnen van nr. 2 van de Nederlandsche Historische Brieven (1747), uitgegeven door de Amsterdamse boekverkoper Gerardus van Hattum, deed zich een conflict voor tussen hem en Frans Houttuyn. Het lijkt erop dat Houttuyn het kopijrecht van Van Hattum tevergeefs had betwist. Uit de advertentie blijkt hoe Houttuyn alsnog zijn gelijk probeerde te krijgen. Hij probeerde namelijk met een nieuw periodiek de Nederlandsche Historische Brieven uit de markt te drukken:

By F. Houttuyn, Boekverkoper te Amsterdam, staet, om reedenen, morgen uyt te komen: Het eerste blad van een Nieuw Werkje, onder de Titel van Weekelykse Geschiedkundige Verhaelen uyt de Vereenigde Provincienwaer in altoos beter en interessanter Brieven komen zullen uyt dezelfde Plaetsen, dan ’s Maendags onder den Titel van Nederlandse Historise Brieven, by G. van Hattum uytgegeeven worden. Dit Werkje zal altoos minder als gem. Historise Brieven verkogt worden, nu voor één en 1 halve stuyv., en de Boekverkopers konnen het, om een byzonder oogmerk, altoos bekomen voor een derde van de prys, welke zy voor de Brieven by van Hattum betaelen. 

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet