Weekelykse Nederlandse Rariteit-Kas (1745)

Titelbeschrijving
De Weekelykse Nederlandse Rariteit-Kas, geballast met de Sotheden van de voorby zynde, tegenwoordige en toekomende Eeuw, uit de Oosterse, Westerse, Zuiderlyke en Noorder Taalen en Spraaken in ons Nederduits overgezet.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit woensdags weekblad wordt geadverteerd in de Leydse Courant van 3 november 1745. Vermoedelijk is er van deze Rariteit-Kas niet meer dan deze ene aflevering verschenen.
Alle informatie uit dit lemma gaat terug op deze advertentie.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
De Rariteit-Kas is uitgegeven ‘Te Amsterdam by Jacobus van Egmont, Boekdrukker en Verkoper in de Kalverstraat op de hoek van de Roozeboomsteeg, tegen over de Taksteeg’. Als verkoopadressen worden in de advertentie genoemd:

te Rotterdam by Maronnier, Utrecht Broedelet, Haarlem, vander Vinne, Delft Andries Voorstat, Leyden de Does, ‘s Gravenhage Bloemendaal, en te Gouda by Bellaart.

Medewerkers
De vertaling is gemaakt door ene Paulus EELHART (een pseudoniem?).

Inhoud
De titel verraadt een satirisch blaadje; geen oorspronkelijk werk.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet