Weekelykse Nouvellist (1733)

Titelbeschrijving
De Weekelykse Nouvellist, of vrolyke Hollandse Mercurius.

Periodiciteit
Voor dit maandagse weekblad wordt voor het eerst geadverteerd in de Leydse Courant van 14 september 1733. Voor nr. 2 gebeurt dit op 21 september. Hoeveel afleveringen er in totaal zijn verschenen, is niet bekend. 

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
In de eerstgenoemde advertentie worden de volgende boekverkopers genoemd:

te Amsterdam by G. de Groot op de Heylige Weg by de Cingel, Haarlem Van Lee, Leyden G. Langerak in de Koorsteeg, ’s Hage P. van Tol, Delft Boitet, Rotterdam J.D. Beman, Dort Van Braam, Gouda A. Staal, en te Utrecht by M. Visch &c.

In de tweede advertentie is Pieter van Tol uit Den Haag vervangen door de Hagenaars Cornelis de Ruyt en Nicolaas Pieter Blommendaal. Verder is J. van Wyk uit Gorcum aan de lijst toegevoegd.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
Afgaand op de titel: vermoedelijk een satirisch tijdschrift in de trant van Doedijns’ Haegse Mercurius (1697-1699), waarin het nieuws wordt becommentarieerd.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet
25-10-2021