Weeklyksche Berichten (ca. 1777)

Titelbeschrijving
Weeklyksche Berichten.

Periodiciteit
Het bestaan van dit weekblad is slechts bekend wegens een bewaard gebleven prospectus voor het eerste deel van dit tijdschrift, met opgave van de onderwerpen in 26 afleveringen. Het eerste deel besloeg een half jaar. Bij de genoemde onderwerpen komt een brief voor uit Canada, april 1777.

Boekhistorische gegevens
Het prospectus meldt:

Dit eerste deel word, zo lang de weinige Exemplaaren strekken, tot twee guldens afgeleverd, te Amsterdam by C. van Cassenberg en W. Van den Brink, De Erve Houttuyn en J. van Gulik, welke deeze Berichten verder alle Woensdagen uitgeven.

Medewerkers
De auteur is blijkens het prospectus J.H. HERING (1731-1794). Deze was vanaf 1774 hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant. Hij publiceerde verschillende historische werken, en beschrijvingen van de koloniën. Bij zijn overlijden verscheen een patriots spotdicht waarin de anti-Franse gezindheid van Hering gehekeld wordt (De jammerlijkste weeklachten, 1794).

Inhoud
De opgave van onderwerpen laat zien dat de aandacht van de schrijver vooral uitging naar politieke en historische gebeurtenissen, in Amerika, Europa en Afrika. Er is echter ook een literair element te vinden. Zo geeft nr. 6 ‘Het leven van Henry Fielding’, en aflevering 9 ‘De Nachtreis, een droom’.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek KVB PPA 607:18 (prospectus).

André Hanou