Weeklyksche Surinaamsche Courant (1793-1805)

Titelbeschrijving
Weeklyksche Surinaamsche Courant (1793-1797).
Titelvariant:
Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen (1797-1805).

Periodiciteit
De Weeklyksche Surinaamsche Courant verscheen vanaf 4 juli 1793 wekelijks op donderdag. Toen de frequentie werd gewijzigd, kreeg de krant een nieuwe titel: de Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen. Deze kwam vanaf 1797 – exacte datum is niet bekend – tweemaal per week uit: op dinsdag en vrijdag.
Het einde van deze krant heeft te maken met de verordening van de Engelsen, die het sinds 1804 in Suriname voor het zeggen hadden, om alleen nog tweetalige kranten uit te brengen.

Boekhistorische gegevens
Courantier was Wolphert Weijer Beeldsnijder, die in augustus 1792 de drukkerij van Poppelman, inclusief diens Surinaamsche Nieuwsvertelder, had overgenomen. Anders dan Poppelman kreeg Beeldsnijder voor dit blad wel privilege van de Sociëteit van Suriname, waarna hij het omvormde tot de Weeklyksche Surinaamsche Courant.
Beeldsnijder is nazaat van de eerste Surinaamse courantier, mr. Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos, die van 1774-1777 in het bezit was van een exclusief ‘privilege van drukpersse’ van de Sociëteit van Suriname. De titel Weeklyksche Surinaamsche Courant getuigt van een zekere mate van nostalgie, aangezien deze Beeldsnyder Matroos in genoemde periode zelf eigenaar was geweest van de Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant (1774-1790).
Omstreeks 1800 nam Julius Christiaan Otto Engelbrecht (†1814) de Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen over van Beeldsnijder. Engelbrecht was ook de uitgever van de Teutsches Wochenblatt für Surinam (1792-1793).

Inhoud
Nieuwsblad.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van de Surinaamsche Nieuwsvertelder (1785-1793) van W.H. Poppelman en (vanaf augustus 1792) diens opvolger Wolphert Weijer Beeldsnijder. Deze gaf naast de Weeklyksche Surinaamsche Courant een parallelblad uit: de Surinaamsche Bibliotheek (1793).
Nadat Suriname in 1804 onder het bestuur van de Engelsen was gekomen, moesten alle kranten tweetalig worden. Engelbrecht vormde de Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen in 1805 om tot de tweetalige Surinaamsche Courant / The Surinam Gazette.

Exemplaren
¶ Van de Weeklyksche Surinaamsche Courant is geen exemplaar bekend.
¶ Wel van de Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen: Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: NIBG (Perscollectie) PM 14580 4, 8 resp. 10 (29 september en 3 oktober 1797; resp. 15 juni 1802; resp. 22 mei 1804)

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘”Eerstelingen van Surinaamsche couranten”. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35
¶ Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3 (Paramaribo 2002), p. 82-83
¶ Michiel van Kempen en Hugo Enser, ‘Surinaamse kranten en hun vindplaatsen. 1774-2000’, in: Oso. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis 2 (2001), p. 263-286.

Rietje van Vliet