Weeklykse Predikatien en Katechisatien [Groningen] (1725-na 1793)

Titelbeschrijving
Weeklykse Predikatien en Katechisatien der heeren Predikanten in Groningen.

Periodiciteit
De eerste drukker vroeg in 1725 aan het Groningse stadsbestuur in 1725 verlof (toegestaan 13 februari 1725) de wekelijkse predikbeurten aldaar als enige te mogen uitgeven; hij was daar echter geruime tijd eerder al mee begonnen.

Bibliografische beschrijving
‘Gewoon schrijfpapier, in quarto’, volgens Van der Veen (1975).

Boekhistorische gegevens
De eerste drukker was J. van Velsen. Na zijn dood in 1726 kreeg zijn weduwe, in 1733, verlof zijn octrooirecht op naam te zetten van haar dochter, Anna Lens. Deze besteedde het drukken uit. Het octrooirecht bleef in de familie tot 1758, toen het stadsbestuur het op naam zette van de nog geen vijf jaar oude Bartha Sickinghe, uit een aanzienlijke Groninger familie.
In 1796 besloot het stadbestuur dat de inkomsten behoorden toe te komen aan de diaconie, waarop het octrooi publiek verkocht werd en in handen kwam van de boekverkopers Willem Kamerlingh en Leonard Bolt voor ƒ 575 per jaar. ‘Tot ongeveer 1836 bleef het uitgaverecht jaarlijks een bedrag opleveren tussen de ƒ 575 en ƒ 815 per jaar’, meldt Tammeling (1988).
Blijkens een facsimile van de aflevering van 25 maart 1781, was Hendrik Crebas, boekverkoper in de Groote Kromme Elleboog, toen de drukker van het blaadje. Vanaf juli 1782 was dat F. Vos.

Exemplaren
Van der Veen (1975) heeft exemplaren geraadpleegd: er zijn drie nummers, uit 1781, 1788 en 1793 bewaard gebleven in het Gemeentearchief Groningen.

Literatuur
¶ B. Tammeling, De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen 1988), p. 18
¶ W.K. van der Veen, ‘250 jaar Groninger Kerkblad’, in: Groninger kerkblad 12 januari en 26 januari 1975.

André Hanou