Wekelycke Mercurius (1654)

Titelbeschrijving
Wekelycke Mercurius van alle het Gedenckwaerdigste dat door geheel Europa passeert.

Periodiciteit
Het blad verscheen in 13 afleveringen, van maandag 22 mei 1654 tot en met maandag 21 augustus 1654. Volgens een contemporaine aantekening op nr. 13 is dit ‘het laetste geweest alsoo het verboden wiert’ (Tiele 4251).
Tiele veronderstelt dat de prinsgezindheid van Rammazeyn mogelijk de oorzaak van dit verbod is geweest.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.
Een aflevering telt II en 12 pagina’s in kwarto. Ze zijn doorlopend genummerd van 1-176, de titelpagina’s niet meegerekend. Op de titelpagina staan behalve de titel het volgnummer, de verschijningsdatum, impressum en een siervignetje. De broodtekst is gezet in een gotische letter.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de titelpagina luidt: ‘In ’s-Gravenhage, Gedruckt by Johannes Rammazeyn, Boekdrucker woonende achter ’t H.Geesthuys op de Zuyt-Cingel over de Molen’.

Medewerkers
De redacteur was volgens Kossmann wellicht de van oorsprong Gentse avonturier Gerard Lodewijk VAN DER MAGHT (ca. 1622-1698). Tot de informanten van de courantier behoorden diverse ambtenaren op het Binnenhof.

Inhoud
Buitenlands nieuws, afkomstig van correspondenten. Het laatste berichtje gaat over de vreugdevuren in Den Haag ter gelegenheid van het einde van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654). De bagage van de prins van Oranje en ‘Haere Hoochheyt Princesse Royale’ was al naar Honselaarsdijk overgebracht.

Relatie tot andere periodieken
Rammazeyn begon zijn Wekelycke Mercurius nadat hij zich als drukker/uitgever had teruggetrokken uit het Weekelicke Niews van Vrancryck ende Engelant (1652-1655). Een maand na het verbod begon Willem Breeckevelt met de Haegsche Weekelycke Mercurius (1654-1655), dat als een vervolg van de Wekelycke Mercurius kan worden beschouwd.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.TIEL.004251
¶ Full text nr. 1

Literatuur
¶ I. Maier, ‘Zur Frühgeschichte der Haager Zeitungen’, in: Quaerendo 34 (2004) 1-2, p. 87-133
¶ I. Maier en R. Vos, ‘Van oude couranten de dingen die opduiken. Nieuw licht op de Haagse pers in de zeventiende eeuw.’, in: Jaarboek Die Haghe 2004, p. 10-35
¶ M. Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum 1997), p. 133-134
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw, Den Haag 1937, p. 248-249
¶ E.F. Kossmann, ‘Haagsche uitgevers van de 17e en 18e eeuw’, in: Het Boek 22 (1933-1934), p. 275-288
¶ R. Fruin, ‘Over de oudste couranten in Nederland’, in: idem, Verspreide geschriften, deel 3 (Den Haag 1901), p. 363-366
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De ’s Gravenhaagsche courant’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1875, p. 7-8
¶ P.A. Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten (1500-1702). Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam (Amsterdam 1858-1861), nr. 4251.

Rietje van Vliet