Wonderlyke Zamenspraak (1747)

Titelbeschrijving
De Wonderlyke Zamenspraak gehouden, Tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester: Over het aanstaande Vreedens Congres binnen Aaken.

Periodiciteit
Nr. 1 is het enig bekende exemplaar, gedateerd 23 oktober 1747. Het is niet bekend of er meer afleveringen zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 telt 4 pagina’s in kwarto.

Het nummer eindigt met een ‘Bekentmaaking’, een advertentie voor een insectenverdrijfmiddel.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘t’Amsterdam, by de Weduwe Jacobus van Egmont en Zoon: Op de Reguliers Breestraat’.

Inhoud
Krelis, de protestantse boer, discussieert met de roomse Willem en een priester over de Vrede van Aken. Die zou een einde maken aan de Oostenrijkse Successieoorlog, een oorlog ook waarin het protestante Holland tegenover het rooms-katholieke Frankrijk stond. De onderhandelingen duurden maanden. In de Wonderlyke Zamenspraak tonen de gesprekspartners nog weinig vertrouwen in een gunstige uitkomst.
Ook gaat het gesprek over het onbetrouwbare karakter van roomsen, waarop de priester concludeert dat ‘wy Priesters gebooren Hollanders zyn, die onze Vryheid grootelyks en even als het Volk van andere Kerken, wardeeren’.

Exemplaren
STCN 235231851
¶ Full text nr. 1

Rietje van Vliet