Wt het Legher van Syn Princelijcke Excellentie om ende in Mastricht (1632)

Titelbeschrijving
N°. 37. MDCXXXII. Wt het Legher van Syn Princelijcke Excellentie om ende in Mastricht den 2. dito. 1632.
Wegens het ontbreken van de titel is hier de kop van het eerste bericht als titel opgevoerd.

Periodiciteit
Exacte verschijningsdata van de krant zijn onbekend. De beschreven aflevering dateert van 8 september 1632.

Bibliografische beschrijving
Eén blad folio, in twee kolommen gedrukt. De tekst is gezet in gotische letter. Het titelblok bevat slechts volgnummer en jaartal.

Boekhistorische gegevens
‘By Jacob Thomasz. Sergeant, woonende by de Oude Kerck int soete naem Jesus Steechjen’.

Inhoud
Het openingsbericht gaat over het versterken van de forticifatiën rond Maastricht, nadat het beleg van de door Spaanse troepen bezette stad in augustus 1732 in het voordeel van Frederik Hendrik was beëindigd. De laatste had in zijn strijd om Maastricht bijstand gekregen van duizenden infanteristen onder leiding van de Duitse graaf van Pappenheim. De overige berichten gaan over de verplaatsingen van de troepen van de legeraanvoerders Pappenheim en Johan van Merode.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.MEUL.002213
Full text

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De Amsterdamsche courant’, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe reeks, deel 5 (1868), p. 209-292, 226.

Rietje van Vliet