Zaakelijk Verslag (1803)

Titelbeschrijving
Zaaklijk Verslag van eenige zeer merkwaardige gebeurtenissen, opzichtlijk de verleevendiging van den gezuiverden evangelischen godsdienst, niet alleen in veele landen van Europa, maar ook in andere waerelddelen; als een gevolg van de oprechting van onderscheiden zendeling-genootschappen. Uit egte en geloofwaardige berichten bijeen verzaameld en door Cornelis Brem opgedragen aan de bestuurderen van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap door denselven te Rotterdam.

Periodiciteit
Dit is geen periodiek, maar een tijdschrift-ghost. P.N. Holtrop (1975) spreekt van de Brem-producties als ‘het Euangelisch Magazijn, […] de voortzetting ervan in het Nieuw Evangelisch Magazijn […] de Euangelische Schatkamer […] en tenslotte het Zaak’lijk Verslag wegens de uitbreiding van den Euangelische Godsdienst (1803), tijdschriften waarin […]’.
De eerste drie zijn inderdaad tijdschriften, het vierde niet. Het is een eenmalige uitgave waarin slechts berichten met diverse data, uit verschillende perioden, bijeen verzameld zijn.

Exemplaren
Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 208-3

Literatuur
P.N. Holtrop, Tussen piëtisme en réveil. Het “Deutsche Christentumsgesellschaft” in Nederland, 1784-1833, Amsterdam 1975, p. 158-159.

André Hanou