Zaamenspraak tusschen Claas Buer met zyne vrouw Pieternel (1793)

Titelbeschrijving
Zaamenspraak tusschen Claas Buer met zyne vrouw Pieternel.

Periodiciteit
Het enig bekende exemplaar heeft, na de titel: ‘No. 7. Over Dumourier.’
De tekst begint met een opmerking over een door Pieternel ‘zo even [d.i. eerder] gelezen Veersje’. Dat specifieke vers komt verderop niet ter sprake; wel een ander (zie hieronder). Het verwijst dus naar eerdere afleveringen die inderdaad hebben bestaan.

Bibliografische beschrijving
Deze aflevering telt 4 pagina’s in octavo, genummerd 1-4. Hier behoort bij (mogelijk echter los uitgegeven): Aanhangzel op No. 7. van den Zaamenspraak tusschen Claas Buer, met zyne vrouw Pieternel, keer-vers, op het geen den 13 feb. 1793. in verschyde kerken te Amsterdam in het arm-zakje gevonden. Dit aanhangsel is eveneens genummerd 1-4.

Inhoud
De inhoud van dit volks-orangistische blaadje heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkelingen in het huidige Brabant, waar de Franse revolutie-troepen onder Dumourier in de eerste maanden van 1793 succesvol oprukten naar het noorden. Claas neemt afscheid van Pieternel: hij zal naar Dordrecht gaan om daar te helpen met graafwerk ten behoeve van de verdediging.
In het begin reageert het echtpaar tevens verontwaardigd op een in kerken verspreid vers, blijkbaar van patriotse aard, beginnend:

Thans houdt g’ op nieuw weer Beedestonden
Stomme Honden.

Het Aanhangsel bevat twee teksten. Allereerst een gedicht als weerwoord op het bovenstaande, geschreven door ‘A.B.’ Het maakt gebruik van hetzelfde thema en dezelfde versvorm (p. 1-3). Daarna volgt het vers ‘Anti Jacobine’, geschreven door ‘G.O. Hag. Bat.’

Exemplaar
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: PFL. 22167 (nr. 7) en PFL. 22168 (Aanhangzel)
Full text

André Hanou