Zaemen-Spraeken tusschen Clarebot waerzoeker, ende Renard waerzegger (ca. 1787)

Titelbeschrijving
De NCC vermeldt een (vermoedelijk eerste) aflevering onder de titel Zaemen-spraeke tusschen Clarebot Waerzoeker, ende Renardt Waerzegger, over de sermoonen, gepredikt tot Loven, ter gelegentheyd van het werk van den heer doctoor Marant, raekende de Hemelvaert van Maria opgesteld door Livinus Toutdroit.
Heynen vermeldt in zijn bibliografie bij 1787, onder no. 826, een Vierde samensprake tusschen d’heeren Clarebot Waerzoeker en Renard Waerzegger.

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 telt volgens de NCC 89 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
Het impressum van nr. 1 luidt: ‘Tot Rypelyck, By Sincerus Fickaert, in ’t spoorken’ (volgens opgave NCC). Dat van nr. 4 geeft: ‘Tot Maestricht by Woelen-Bosch, in de verflodderde Roos’ (volgens Heynen).

Inhoud
Heynen meldt bij nr. 4 van de Zaemen-Spraeken: ‘Van der Straelen-Moons-Van Lerius no 4369, met de aantekening: Sur le Séminaire général. Het adres is natuurlijk fictief’.

Exemplaren
Maastricht, Universiteitsbibliotheek: Wa 226 C 2 (nr. 1; niet geraadpleegd).

Literatuur
Edg. Heynen, ‘Maastrichtse drukken (1552-1816). Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie’, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 83 (1947), p. 1-174 en 84 (1948), p. 1-139.

André Hanou