Zangkundig Weekblad (1780)

Titelbeschrijving
Zangkundig Weekblad van Geestlyke Liederen.

Periodiciteit
In de Noordhollandsche Courant van 12 april 1780 werd een prospectus voor dit maandagse weekblad en het eerste nummer aangekondigd. Zeer waarschijnlijk heeft deze aflevering geen vervolg gekend.

Bibliografische beschrijving
De muziek van zowel de ‘Hoog- als Nederduitsche verzen’, aldus de advertentie, zal wekelijks vergezeld gaan van ‘de MUZIEK van ieder blad zindelyk in het Koper gebragt’.

Boekhistorische gegevens
Volgens het prospectus betreft het een voorgenomen uitgave van de erven F. Houttuyn, en H. Aren[d]s, te Amsterdam. De prijs per aflevering bedraagt 2 stuivers.
Als verkoopadressen worden in genoemde advertentie genoemd:

te Amst. by de Erven HOUTTUYN, H. ARENDS, by de onvolmaakte Tooren, of aan deszelfs Woning in de Jonge Roelofs-steeg, en J.B. ELWE op den hoek van de Pypemarkt en Dam, Haarlem C.V.D. AA, Leyden THYSSEN, ’s Hage P. WYNANDS, Delft V.D. SMOUT en DE GROOT, Rotterdam D. VISCH, Schiedam J.G. POOLMAN, Middelburg C. BOHEMER, Leeuwaarden G.M. CAHAIS en te Groningen by L. HUISINGH.

Inhoud
Volgens het uitgegeven ‘Berigt’ wilde men

tot verheerlyking van den allerhoogsten God, tot opwekking, stichting en leiding des gemoeds tot den oorsprong zyns aanwezens, ook tot afleiding van andere zielverdervende gezangen, een dusdanig muzikaal weekblad van geestelyke liederen [uitgeven]’. ‘Dit weekschrift zal bestaan uit eene verzameling van geestelyke, en in allen deele met de zuivere protestantsche leerbegrippen overeenkomende gezangen en liederen, welke ten deele uit de voornaamste Autheuren by een gebragt, ten deele van geheel nieuw gedichtte liederen en gezangen zal samen gesteld worden.

Exemplaar
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1780-1786:19 (prospectus)

André Hanou