Zaytung ous India (1667)

Titelbeschrijving
Zaytung ous India.

Periodiciteit
Dit is een periodiek die nooit heeft bestaan. Fuks/Poll (1969) melden:

Op een mystificatie berust de mededeling, dat in 1667 een Jiddische krant in Amsterdam verschenen zou zijn, Zaytung ous India geheten, met handelsberichten uit Indië. Hier moet een verwarring ontstaan zijn met de Jiddische vertaling van de bekende Noticias dos Judeos de Cochin, een beschrijving van de zeden en gewoonten van de Joden te Cochin, die in 1687 bij Uri Phoebus Halevi te Amsterdam verscheen.

Literatuur
¶ L. Fuks, B. Poll, Joodse pers in de Nederlanden en in Duitsland 1674-1940 (Amsterdam 1969), p. 9.

André Hanou